Postgaarden – Postgården og omgivelser

Omgivelser

Intentionen har været at skabe en tidssvarende ejendom gennem en ombygning med respekt for de åbenlyse værdier, samt sikre den oprindelige byggeskik jævnfør ønsket i Lokalplanen.

Facaden mod Storgade renoveres således skånsomt med respekt for de for nuværende eksisterende farver og materialer.

Særligt fokus indvendigt er på Holbergstuen,
som er det eneste rum der er bevaret i sin helhed i hotellet siden 1700-tallet.

Dette særlige rum restaureres skånsomt og tænkes benyttet som en del af en butik med indgang via den oprindelige gamle dør som genskabes. I facaden bevares de vinduer der er placeret med indkig til Holbergstuen og der placeres ligeledes et messingskilt med info om det bagvedliggende rum.

Den resterende facade i stueplan bearbejdes ved at skabes større åbninger som følge af den nye anvendelse til let erhverv som butik, restauranter. Dette gøres skånsomt ved at
bevare mindre brystninger ved alle åbninger der forøges i højden således at facade fladen i stueplan fremstår sammenhængende i pudset overflade

Den gamle ports glasparti med hvide sprosser udskiftes til et mere minimalistisk glasparti uden sprosser for at genskabe illusionen om portrummet. 

På 1. sal bevares alle proportioner og vinduespartier udskiftes til nye med tidssvarende energikrav og med udtryk som de oprindelige partier.

Ved at iagttage de omkringliggende bygninger og sidelængen til ejendommen, har det givet mening at forsyne tagfladen med kviste og ovenlysvinduer for derigennem at skabe et visuel løft. Kviste udføres i proportioner og med en placering, der er tilpasset tagfladen samt bygningen som helhed. Ovenlysvinduer udføres ligeledes i en stil der i udtryk er velegnet til fredede og bevaringsværdige bygninger. 

De erhvervede eksisterende bygninger omkring Postgården istandsættes ligeledes ud fra intentionen om at skabe en historisk karakter. 

Og de nybyggede ejendomme der afslutter bebyggelsen mod vest, udføres i en arkitektur der visuelt kan understøtte den samlede oplevelse som en egal homogen bebyggelse.