Postgaarden – Historie & stedet

Historie & stedet

Bygningen på Storgade 25, der omfatter Hotel
Postgaarden, stammer helt tilbage til 1664.

I 1736 ejedes Chr. IV’s gamle kro (Storgade 17)
af gæstgiver Johan Adolph Foss, en driftig købmand, som også ejede andre bygninger i byen. 

I 1736 købte han den bygning der i dag kaldes
Postgaarden, og i 1748 solgte han sin tidligere
”herberger- og værtshusgaard”. 

I Christian den IV’s tid lå Sorøs herberg og
værtshus på Storgade 17 (Chr. IV’s kro, i dag Sorø
Museum). 

I 1767 overgik privilegiet til Hotel Postgaarden,
hvor det nuværende forhus var blevet bygget
året forinden. Den bestod herefter af 4 længer
med alt, hvad en kro dengang havde brug for.
Man kørte ind gennem porten til gården. Den
sydlige længe, som senere kaldes ”Mimrelund”,
var krostue. Dertil en stor krohave, som i dag er
den store parkeringsplads bag hotellet. I 1950erne blev porten lukket og indrettet til portierloge. 

Det gamle hotel og spisested udgør en væsentlig
del af Sorøs historie. 

H.C. Andersen, Ingemann og Holberg var blandt
de berømte gæster i Holbergstuen der er udført i
Barokstil og går tilbage til 1700 tallet.